Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Spalovač mrtvol: Fetiš jako popření života a adorace smrti
Název práce v češtině: Spalovač mrtvol: Fetiš jako popření života a adorace smrti
Název v anglickém jazyce: The Cremator: The Fetish as The Denial of Life and The Adoration of Death
Klíčová slova: Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol, afázie, metafora, metonymie, fetišismus, fikční světy, identita, masochismus, sadismus
Klíčová slova anglicky: Ladislav Fuks, The Cremator, aphasia, metonymy, metaphor, fetishism, fiction worlds, identity, masochism, sadism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2017
Datum zadání: 23.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMM16OB)
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zakládá na sémiotické analýze literárního díla – Spalovač mrtvol od Ladislava Fukse. Předmětem zájmu jsou hlavní motivy fetišismu a kultu smrti, tento rámec je řešen ve vztahu sadismu a masochismu, ten je vztažen k metonymii a k afatickým poruchám řeči. Masochistické projevy hlavní postavy a fetišizace smrti se promítají do jeho chování a jednání (včetně promluv). Tato motivace se ovšem neodvíjí ze sexuální tematiky (jako je tomu u Masocha a de Sadeho), ale na etnicko-společenské rovině, souvisí tedy s proměnou světa (prostředí). U K. Kopfrkingla se tato proměna světa podílí na krizi osobního mýtu a psychologické aspekty se stávají puzením k vražděním v kontextu etnické příslušnosti, jež má povahu překážky, která musí být (k nastolení nového řádu) překonána. Proto je nedílnou součástí tématu otázka konstrukce etnické identity ve fikčním světě a hledání mezí a limitů interpretace řešení etnického problému na příkladu jednotlivce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK