Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cvičení a pohybové aktivity během těhotenství z pohledu fyzioterapeutů České republiky
Název práce v češtině: Cvičení a pohybové aktivity během těhotenství z pohledu fyzioterapeutů České republiky
Název v anglickém jazyce: Exercise and physical activities during pregnancy from the perspective of physiotherapist in the Czech republic.
Klíčová slova: pohybová aktivita, těhotenství, fyzioterapeuté, vzdělání, Česká republika
Klíčová slova anglicky: physical aktivity, pregnancy, physiotherapists, education, Czech republic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2017
Datum zadání: 21.12.2017
Datum a čas obhajoby: 20.01.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2021
Oponenti: Mgr. Irena Novotná
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je zhodnotit názory, zkušenosti a kompetence fyzioterapeutů České republiky ve vztahu k práci s těhotnými, které byly získány během pre- a post- graduálního vzdělávání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is evaluate the opinions, experiences and competencies of physiotherapist from the Czech Republic in relation to work with pregnant woman, which were collected during pre- and postgraduate education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK