Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparační analýza aktivity vybraných svalů při šplhu na laně, shybu a jeho modifikacích
Název práce v češtině: Komparační analýza aktivity vybraných svalů při šplhu na laně, shybu a jeho modifikacích
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of selected muscles activity during ropeclimbing, pull-up and its modifications
Klíčová slova: shyb podhmatem, EMG, kineziologická analýza, elektromyografie, šplhačský přítah, timing, metoda prahování
Klíčová slova anglicky: chin up, EMG, kinesiological analysis, electromyography, ropeclimbing pull-up, timing, treshold method
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2017
Datum zadání: 21.12.2017
Datum a čas obhajoby: 21.01.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2021
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK