Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce člověka a krajiny: dopady společenskopolitických změn na zemědělství a krajinu Česka
Název práce v češtině: Interakce člověka a krajiny: dopady společenskopolitických změn na zemědělství a krajinu Česka
Název v anglickém jazyce: Interaction of man and landscape: impacts of socio-political changes to the landscape and agriculture in Czechia
Klíčová slova: krajina, zemědělství, hybné síly, využití ploch, intenzifikace a extenzifikace, sociální kapitál, Česko
Klíčová slova anglicky: landscape, agriculture, driving forces, land use, intensification and extensification, social capital, Czechia
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2017
Datum zadání: 17.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: RNDr. Jiří Hrabák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK