Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Príprava a využitie katalyzátorov obsahujúcich cyklopentadienylový motív
Název práce v jazyce práce (slovenština): Príprava a využitie katalyzátorov obsahujúcich cyklopentadienylový motív
Název práce v češtině: Příprava a využití katalyzátorů obsahujících cyklopentadienylový motiv
Název v anglickém jazyce: Preparation of catalysts derived from cyclopentadiene and their use in organic synthesis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2017
Datum zadání: 19.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Oponenti: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK