Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a studium 1-O-acylceramidů
Název práce v češtině: Syntéza a studium 1-O-acylceramidů
Název v anglickém jazyce: Synthesis and study of 1-O-acylceramides
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2017
Datum zadání: 18.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.12.2017
Datum a čas obhajoby: 28.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2018
Oponenti: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rešerše na téma struktury ceramidů v kůži, výskyt 1-O-acylceramidů, O-acylace lipidů.
Experimentální práce: Syntéza 1-O-acylceramidů, příprava modelových lipidových membrán a jejich studium.
Seznam odborné literatury
1. internetové databáze
2. Chemical Abstracts, Reaxys
Předběžná náplň práce
rešerše literattury, syntéza, příprava lipidových membrán, měření permeability a ztráty vody membránami
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
review of literature, synthesis, preparation of model lipid membranes, evaluation of membrane permeability and water loss
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK