Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní hra na platformu Android
Název práce v češtině: Interaktivní hra na platformu Android
Název v anglickém jazyce: Interactive Game for Android
Klíčová slova: hra, rozšířená realita, Android
Klíčová slova anglicky: game, augmented reality, Android
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2017
Datum zadání: 20.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: Mgr. Filip Kliber
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit online hru pro platformu Android. Hra bude používat rozšířenou realitu a odehrávat se v reálném světě. Cílem hry bude dostat se co nejrychleji z konkrétního bodu na mapě na nějaký jiný bod. Na mapě uživatel uvidí jednotlivé závody v okolí, přijde ke startu a poté se musí co nejrychleji (jakýmkoli způsobem) dostat do cíle závodu. Uživatelé si budou moct vytvořit profil a jednotlivé výsledky se budou zaznamenávat do databáze, a tedy je uvidí všichni uživatelé. Hra bude obsahovat jak předem vygenerované závody, tak závody, které vytvoří sami uživatelé. Aplikace bude naprogramována v jazyce Java.
Seznam odborné literatury
[1] Pavel Herout: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2000
[2] Google inc., Android Documentation, http://developer.android.com/
[3] Android Studio - The Official IDE for Android: https://developer.android.com/studio/index.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK