Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj algoritmického myšlení žáků ZŠ ve výuce informaticky zaměřených předmětů s využitím SCRATCH
Název práce v češtině: Rozvoj algoritmického myšlení žáků ZŠ ve výuce informaticky zaměřených předmětů s využitím SCRATCH
Název v anglickém jazyce: The development of algorithmic thinking in elementary school pupils using the SCRATCH programming tool
Klíčová slova: Algoritmické myšlení, informatické myšlení, programování, Scratch
Klíčová slova anglicky: Algorithmic thinking, informational thinking, programming, Scratch
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2017
Datum zadání: 09.07.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, do jaké míry aktivity se SCRATCH přispívají k rozvoji algoritmického myšlení žáků ZŠ.
Zásady pro vypracování:
• Seznamte se s vymezením konceptu algoritmického myšlení žáků.
• Navrhněte testové úlohy k ověření dopadu aktivit SCRATCH na utváření dovedností žáků algoritmicky myslet
• Uspořádejte pedagogický experiment, jehož základem je výuka SCRATCH zaměřená na rozvoj algoritmického myšlení žáků 5. a 6. ročníku ZŠ
• Formulujte závěry a doporučení pro vzdělávací praxi.
Seznam odborné literatury
Při řešení budou použity materiály didaktiků informatiky v ČR, SR, zahraničních odborníků, weby soutěže informatický Bobřík /Beabras, učebnice informatiky tuzemské i zahraniční, sborníky konference DIDINFO, IFIP, ISSEP, EUROlogo aj.
Předběžná náplň práce
Zásady pro vypracování:
• Seznamte se s vymezením konceptu algoritmického myšlení žáků.
• Navrhněte testové úlohy k ověření dopadu aktivit SCRATCH na utváření dovedností žáků algoritmicky myslet
• Uspořádejte pedagogický experiment, jehož základem je výuka SCRATCH zaměřená na rozvoj algoritmického myšlení žáků 5. a 6. ročníku ZŠ
• Formulujte závěry a doporučení pro vzdělávací praxi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK