Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lusofónia ako minulosť, prítomnosť a budúcnosť
Název práce v jazyce práce (slovenština): Lusofónia ako minulosť, prítomnosť a budúcnosť
Název práce v češtině: Lusofonie jako minulost, přítomnost a budoucnost
Název v anglickém jazyce: Lusophony Past, Present and Future
Klíčová slova: Lusofonie|postkolonialismus|portugalsky mluvící společenství|identita|portugalština|usofonní kultura
Klíčová slova anglicky: Lusophony|Post-Colonialism|Portuguese speaking community|Lusophone culture|Portuguese language|identity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2017
Datum zadání: 18.12.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Lusofonie je mnohovrstevný pojem, který vstupuje do staletých jazykových, politických a historických souvislostí.
Diplomantka vyjde od popisu současné situace, jak ji nastiňují například autoři monotematického čísla Portuguese Literary & Cultural Studies Lusofonia and Its Futures. Hlavní váha práce bude spočívat na analýze jazykových, literárních a kulturních souvislostí. Diplomantka přitom bude vycházet ze sociálních a kulturních teorií, které se k tomuto konceptu stavějí kriticky, ale i pozitivně. Zamyslí se nad současnou perspektivou Lusofonie, nad jejími možnostmi v globálním světě a nad úkoly, před nimiž stojí.
V závěru práce diplomantka shrne závěry, k nimž při svém bádání dospěla.
Seznam odborné literatury
BAPTISTA, Maria Manuel (2000), “O conceito de Lusofonia em Eduardo Lourenço: Para além do multiculturalismo pós-humanista”, III Seminário Internacional “Lusografias”, Évora, 8-11, [Online] http://tinyurl.com/cecls78
BOURDIEU, Pierre (1991), Language and Symbolic Power, Harvard University Press.
CAHEN, Michel (2013), “Portugal is in the Sky’: Conceptual considerations on communities, lusitanity, and lusophony”, in MORIER-GENOUD, Eric & CAHEN, Michel, Imperial Migrations. Colonial Communities and Diaspora in the Portuguese World. Houndmills, Basingstoke, Hampshire/Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 297-315.
HALL, Stuart (2000), A Identidade Cultural na Pós-modernidade, Rio de Janeiro: DP&A.
HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (1989), The Invention of Tradition, Cambridge: University Press
LOURENÇO, Eduardo (2004 [1999]), A Nau de Ícaro seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, Lisboa: Gradiva.
LOURENÇO, Eduardo (2014), Do Colonialismo como Nosso Impensado, Lisboa: Gradiva.
MARGARIDO, Alfredo (2000), A lusofonia e os lusófonos: novos mitos portugueses, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
MADEIRA, Ana Isabel (2003), Sons e Silêncios da Lusofonia: Uma reflexão sobre os espaços-tempos da língua portuguesa, Lisboa: EDUCA.
RIBEIRO, Margarida Calafate (2004), Uma História de Regressos, Império, Guerra Colonial e Pós-Colonialismo, Porto: Edições Afrontamento.
SANTOS, Boaventura de Sousa: "Entre Próspero e Caliban. Colonialismo, Pós-colonialismo e interidentidade." Novos Estudos CEBRAP, nº 66, Julho 2003, p. 24-29. [Online] http://novosestudos. uol.com.br/v1/files/uploads/contents/100/20080627_entre_prospero_e_caliban.pdf
ROCHA, João Cézar se Castro (2013). Lusofonia and Its Futures. Portuguese Literary & Cultural Studies, 25. Dartmouth: UMass Tagus Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK