Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vplyv informačno-komunikačných technológií na rozvoj edukácie seniorov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv informačno-komunikačných technológií na rozvoj edukácie seniorov
Název práce v češtině: Vliv IKT na rozvoj edukace seniorů
Název v anglickém jazyce: The Influence of Information-communication Technologies to Develop on Seniors Education
Klíčová slova: staroba|starnutie|aktívne starnutie|vzdelávanie dospelých|vzdelávanie seniorov|univerzity tretieho veku|virtuálna univerzita tretieho veku|informačnokomunikačné technológie|sociálne siete
Klíčová slova anglicky: old age|ageing|active ageing|adult education|education of seniors|university of the third age|virtual university of the third age|information and communication technologies|social networks
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2017
Datum zadání: 14.12.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2017
Datum a čas obhajoby: 13.11.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK