Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Business plán - rozšíření činnosti specializované mobilní dětské paliativní péče ve Středočeském kraji pro stávající organizaci Cesta domů
Název práce v češtině: Business plán - rozšíření činnosti specializované mobilní dětské paliativní péče ve Středočeském kraji pro stávající organizaci Cesta domů
Název v anglickém jazyce: Business plan - extending the activities of specialized mobile peadiatric paliative care into the Central Bohemia Region for the existing organization Cesta domu
Klíčová slova: business plán, strategické řízení, paliativní péče, mobilní specializovaná paliativní péče
Klíčová slova anglicky: business plan, strategic planning, palliative care, mobile palliative care
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2017
Datum zadání: 14.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Jiří Krejčí
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zpracování business plánu na rozšíření mobilní specializované dětské paliativní péče je součástí růst stávající organizace Cesty domů. Zmapování současných potřeb, finanční a technologické náročnosti, vytvoření strategie jsou součástí práce a určení, zda realizace projektu je pro organizaci možná a v jakém rozsahu. Práce by měla odpovědět na otázku, zda se stávající organizace chce a může rozvíjet tímto směrem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK