Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv nehody na sebereflexi, mediální reflexi a tvorbu Michala Viewegha
Název práce v češtině: Vliv nehody na sebereflexi, mediální reflexi a tvorbu Michala Viewegha
Název v anglickém jazyce: Impact of Accident on Self-reflection Media Reflection and the Work of Michal Viewegh
Klíčová slova: aorta, literatura, média, Viewegh
Klíčová slova anglicky: aorta, literature, media, Viewegh
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2017
Datum zadání: 14.12.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah práce vyplývá z jejího názvu.Bude analyzovat proměnu spisovatelovy tvorby i její recepce, která nastala po život ohrožující cévní příhodě, již Michal Viewegh prodělal v roce 2012. Jen zdánlivě jde o téma, jež je pro literární výzkum bezpředmětné. Předně proto, že uvedená skutečnost razantně ovlivnila autorovu tvorbu (podstatné snížení četnosti vydávaných děl) a že ji v ní tematizoval (Můj život po životě 2013). Vzhledem k tomu, že na recepci Vieweghova díla (a to nejen čtenářskou, ale i odbornou) měla od počátku výrazný vliv jeho mediální sebeprezentace, je relevantní rovněž výzkum její proměny po uvedené příhodě, i to, jak Vieweghův dramatický spisovatelský osud zpracovávají média, včetně těch bulvárních.
Seznam odborné literatury
P. Janoušek: Viewegh v literatuře i mimo ni aneb interpretační problém (Host 2013, č. 10)
recenze knihy Můj život po životě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK