Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza okamžitého vlivu kinesiotapingu na horní končetiny při pádu do kliku v gymnastickém aerobiku
Název práce v češtině: Analýza okamžitého vlivu kinesiotapingu na horní končetiny při pádu do kliku v gymnastickém aerobiku
Název v anglickém jazyce: Analysis of the immediate effect of kinesiotaping on the upper limbs when falling into a handle in gymnastic aerobics
Klíčová slova: biomechanická analýza, kinesiotaping, horní končetiny, gymnastický aerobik, pád do kliku
Klíčová slova anglicky: biomechanical analysis, kinesiotaping, upper limbs, gymnastic aerobics, landing to press-up
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2017
Datum zadání: 12.12.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2019
Oponenti: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK