Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj funkční sociálně ekonomické specializace Spojených arabských emirátů - srovnání Abú Dhabí a Dubaje
Název práce v češtině: Vývoj funkční sociálně ekonomické specializace Spojených arabských emirátů - srovnání Abú Dhabí a Dubaje
Název v anglickém jazyce: Development of functional socio-economic specialization of the United Arab Emirates - comparison of Abu Dhabi and Dubai.
Klíčová slova: Spojené arabské emiráty, funkční specializace, hospodářství, srovnání Abú Dhabí a Dubaje
Klíčová slova anglicky: United Arab Emirates, functional specialization, economy, comparison of Abu Dhabi and Dubai
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2017
Datum zadání: 11.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Oponenti: RNDr. Jan Pulec
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza vývoje a změn sociálně ekomické struktury emirátů Spoejených arabských emirátů se zaměřením na srovnání dvou nejdůležitějších - Abú Dhabí a Dubaje. Zjistit, zda se tyto emiráty v rámci sociálně ekonomického vývoje (nějak) specializují a jak se tato specializace a její význam vyvíjí, resp. mění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of the evolution and changes in the socio-economic structure of the emirates of the United Arab Emirates, focusing on the comparison of the two most important - Abu Dhabi and Dubai. To find out whether or not these emirates specialize in socio-economic development and how this specialization and its importance evolve or change respectively.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK