Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza letových dat
Název práce v češtině: Analýza letových dat
Název v anglickém jazyce: Flight data analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2017
Datum zadání: 11.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je vytvořit nástroj pro analýzu a srovnání letových dat z reálného provozu a simulace AgentFly. Uživatel předá aplikaci letová data ve formátu CMS a pomocí symbolických dotazů definuje podmnožinu letů na základě srovnávacích statistik. Statistické testy se budou zaměřovat na rozdílnou délku letů, různou výšku letů apod. Na výstupu bude seznam podmnožiny letadel s výsledky testů zasluhujících pozornost. Implementace nástroje bude v Javě.
Seznam odborné literatury
Specifikace vstupních zpráv: https://www.faa.gov/nextgen/programs/swim/news/idw2016/media/SFDPS/NAS_JMSDD_4309-001-v2%204_20151029.pdf
Pavel Herout: Java a XML, Kopp, ISBN: 80-7232-307-5, 2012
Java specification: http://java.oracle.com
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK