Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlad dánských proprií do češtiny
Název práce v češtině: Překlad dánských proprií do češtiny
Název v anglickém jazyce: Translation of Danish Proper Nouns into Czech
Klíčová slova: dánština|čeština|překlad|propria|translatologie|překladatelské strategie|reálie
Klíčová slova anglicky: Danish|Czech|translation|proper names|Translatology|translation strategies|realia
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: doc. Helena Březinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2017
Datum zadání: 06.12.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Stahr, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem diplomové práce je analýza překladatelských řešení převodu dánských vlastních jmen do češtiny. Problematika bude zkoumána na příkladu současných překladů dánských literárních děl rozdílných žánrů, těžiště práce bude tedy spočívat v synchronní analýze překladu proprií. V úvodu práce bude kategorie proprií definována z hlediska lingvistického obecně, v dalším oddíle se práce zaměří na uchopení proprií v odborné translatologické literatuře, ta pak bude sloužit jako východisko pro stanovení jednotlivých překladatelských strategií. Praktická část bude zaměřena na kvalitativní a kvantitativní analýzu translatologických řešení v jednotlivých dílech. Výběr děl bude zahrnovat různé žánry, zajímat nás bude i převod proprií v různých dílech přeložených týmž překladatelem. V této souvislosti se budeme ptát, zda dodržuje stejný úzus, či zda se jeho praxe liší a co k případné jinak zvolené strategii překladatele mohlo vést. Výsledky výzkumu poslouží k nastínění aktuální překladatelské tendence, jež bývá při převodu těchto jazykových jevů značně rozkolísaná.
Seznam odborné literatury
Høeg, Peter. Až nadeje čas (De måske egnede). Argo. 2007

Høeg, Peter. Tichá dívka (Den stille pige). Argo. 2009

Melander, Jakob. Krvavý vítr (Øjesten). Panteon. 2015

Sonnergaard, Jan. Poslední neděle v říjnu a jiné temné příběhy (Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen, Sidste søndag i oktober, Radiator). Pistorius & Olšanská. 2017

Stein, Jesper. Sbohem, ptáčku (Bye Bye Blackbird). Brána. 2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK