Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční investoři a jejich percepce investičního a podnikatelského prostředí v České republice: Pilotní studie v behaviorální geografii
Název práce v češtině: Zahraniční investoři a jejich percepce investičního a podnikatelského prostředí v České republice: Pilotní studie v behaviorální geografii
Název v anglickém jazyce: Foreign investors and their perception of investment and intrepreneurial environment in the Czech Republic: a pilot study in behavioural geography
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2004
Datum zadání: 05.12.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
  prof. doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK