Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysa pigmentů a pojiv v barevné vrstvě uměleckých děl
Název práce v češtině: Analysa pigmentů a pojiv v barevné vrstvě uměleckých děl
Název v anglickém jazyce: Analysis of pigments and binders in colour layer of art works
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2004
Datum zadání: 05.12.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2006
Oponenti: prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
  Ing. Ivana Kopecká
  Ing. Miroslava Novotná
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK