Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náklady exekučního řízení
Název práce v češtině: Náklady exekučního řízení
Název v anglickém jazyce: The costs of enforcement proceeding
Klíčová slova: exekutor, exekuce, náklady
Klíčová slova anglicky: executor, execution, costs
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2017
Datum zadání: 04.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2017
Datum a čas obhajoby: 22.04.2021 11:30
Místo konání obhajoby: m. 132
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.04.2021
Oponenti: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK