Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Automatizace 3D modelování prostorových objektů s využitím API vybraného software
Název práce v češtině: Automatizace 3D modelování prostorových objektů s využitím API vybraného software
Název v anglickém jazyce: Automation of spatial objects modeling in 3D using API of selected modeling software
Klíčová slova: GIS, 3D modelování, deklarativní modelování
Klíčová slova anglicky: GIS, 3D, modeling, declarative modeling
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 24.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Oponenti: Mgr. Tomáš Pokorný
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření generátoru budov, který umožní jednoduše a intuitivně generovat 3D modely budov a následně využít vygenerované modely v geoinformačních softwarech. Dílčí cíle práce jsou:
- zvýšení produktivity tvůrců 3D modelů za současného uchování kontroly nad generovanými výsledky,
- poskytnutí intuitivních prostředků 3D modelování pro uživatele bez speciální kvalifikace,
- tvorba takových 3D modelů, které budou využitelné v prostorových analýzách v geoinformačních softwarech.

Zásady pro vypracování:
Rozsah grafických prací: cca 20 stran
Rozsah průvodní zprávy: cca 40 stran
Seznam odborné literatury:
MÜLLER, Pascal, Peter WONKA, Simon HAEGLER, Andreas ULMER a Luc VAN GOOL, 2006. Procedural modeling of buildings. ACM Transactions on Graphics [online].25, 614–623. ISSN 07300301. Dostupné z: doi:10.1145/1179352.1141931
SMELIK, R. M., T. TUTENEL, K. J. DE KRAKER a R. BIDARRA, 2011. A declarative approach to procedural modeling of virtual worlds. Computers and Graphics (Pergamon) [online].35(2), 352–363. ISSN 00978493. Dostupné z: doi:10.1016/j.cag.2010.11.011
SMELIK, Ruben M., Tim TUTENEL, Rafael BIDARRA a Bedrich BENES, 2014. A survey on procedural modelling for virtual worlds. Computer Graphics Forum [online].33(6), 31–50. ISSN 14678659. Dostupné z: doi:10.1111/cgf.12276
WONKA, Peter, Michael WIMMER, François SILLION a William RIBARSKY, 2003. Instant architecture. ACM Transactions on Graphics [online].22(3), 669. ISSN 07300301. Dostupné z: doi:10.1145/882262.882324

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Konzultant bakalářské práce: -
Datum zadání bakalářské práce: 24. 01. 2018
Termín odevzdání bakalářské práce: 14. 5. 2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK