Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analysis of English and French True Friends (Vrais Amis) in a Corpus of Authentic Text Samples
Název práce v češtině: Analýza anglo-francouzských pravých protějšků v korpusu autentických vzorků textů
Název v anglickém jazyce: Analysis of English and French True Friends (Vrais Amis) in a Corpus of Authentic Text Samples
Klíčová slova: pravé protějšky, angličtina, francouzština, korpus, překlad, registr, mnohaaspektová analýza
Klíčová slova anglicky: true counterparts (vrais amis), English, French, corpus, translation, register, multiaspectual analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 30.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2017
Datum a čas obhajoby: 06.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2018
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK