Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s traumatizovaným dítětem
Název práce v češtině: Sociální práce s traumatizovaným dítětem
Název v anglickém jazyce: Social work with traumatised children
Klíčová slova: komunikace|sociální práce|metody práce s traumtatem dítěte|nezisková organizace|OSPOD
Klíčová slova anglicky: communication|social work|methods of working with trauma of the child|Non-governmental organization|Office of child protection
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Hartošová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 30.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se zaměřuje na sociální práci s traumatizovaným dítětem zejména na speciální techniky komunikace pracovníků na oddělení sociálně právní ochrany dětí a pracovníků v neziskovém sektoru. Zaměřuje se na možnost vzdělávání v technikách a využitelnosti v praxi. Data v praktické části byla získána prostřednictvím strukturovaného rozhovoru se sociálními pracovníky z vybraných nestátních organizacích a z oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Seznam odborné literatury
Eva Zakouřilová, Speciální techniky sociální terapie rodin, Praha, Portál, 2014, ISBN 978-80-262-0583-8
Oldřich Matoušek (ed.), Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Praha, Portál, 2017, ISBN 978-80-262-1242-3
Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha, Portál, 2014, ISBN 978-80-262-0522-7
Peter A., Levine, Trauma očima dítěte, Praha, Maitra, 2012, ISBN 978-80-87249-27-7
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK