Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování citlivosti vankomycin rezistentních a vankomycin citlivých enterokoků na vybrané biocidy
Název práce v češtině: Testování citlivosti vankomycin rezistentních a vankomycin citlivých enterokoků na vybrané biocidy
Název v anglickém jazyce: Sensitivity testing of vankomycin resistant and vancomycin sensitive enteroccoci on selected biocides
Klíčová slova: Enterokoky; Vankomycin rezistentní enterokoky; Vankomycin citlivé enterokoky; Minimální inhibiční koncentrace; Biocidy
Klíčová slova anglicky: Enterococci; Vancomycin resistant enterococci; Vancomycin sensitive enterococci; Minimum inhibition concentration; Biocides
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 30.11.2017
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: PharmDr. Barbora Voxová
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Irena Hanovcová, CSc.
Zásady pro vypracování
Rešerše v odborné literatuře na zadané téma
Příprava praktického provedení zadaných úkolů
Testování citlivosti vybraných kmenů enterokoků vůči používaným biocidům
Shrnutí výsledků, diskuze a závěr
Seznam odborné literatury
Gilmore M.S., Clewell D.B., Ike Y, et al., Enterococci: From Commensals to Leading Causes of Drug Resistant Infection [Internet]. Boston: Massachusetts Eye and Ear Infirmary, 2014
O’Driscoll T., Crank C., Vancomycin-resistant enterococcal infections: epidemiology, clinical manifestations, and optimal management. Infection and Drug Resistance. 8:2015, (8), 217-230
Bhatia M., Mishra B., Thakur A., Dogra V., Loomba P.S., Evaluation of susceptibility of glycopeptide-resistant and glycopeptide-sensitive enterococci to commonly used biocides in a
super-speciality hospital: A pilot study. J Nat Sc Biol Med 2017, (8), 199-202
Cetinkaya Y., Falk P., Mayhall G., Vancomycin-Resistant Enterococci. Clinical Microbiology Reviews. Oct. 2000, 686-707
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na určení citlivosti kmenů VRE, zachycených ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, a vankomycin citlivých enterokoků k dezinfekčním prostředkům, které jsou v tomto zdravotnickém zařízení běžně užívány.
Na základě výsledků bude možné prokázat zvýšenou rezistenci u VRE k těmto dezinfekčním prostředkům a bude možné upravit spektrum užívaných dezinfekcí a jejich koncentrací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Work will be focused to sensitivity determination of VRE, which were collected in Faculty hospital in Hradec Kralove, and vancomycin sensitive enterococci to disinfections that are commonly used in this medical facility.
It will be possible to prove higher resistance to these disinfectants on the basis of obatined results and it will be possible to modify the spectrum of used disinfectants along with their concentration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK