Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Separace a charakterizace stereoizomerů fosfinátových pseudopeptidů a serinu kapilární elektroforézou
Název práce v češtině: Separace a charakterizace stereoizomerů fosfinátových pseudopeptidů a serinu kapilární elektroforézou
Název v anglickém jazyce: Separation and characterizasion of stereoisomers of phosphinic pseudopeptides and serine by capillary electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2003
Datum zadání: 30.11.2003
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.
  prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
  prof. Ing. Zdeněk Stránský, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK