Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu
Název práce v češtině: Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu
Název v anglickém jazyce: Management and Marketing Cocept of Production for the Development of Motorcycle Sport
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 30.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2017
Datum a čas obhajoby: 16.02.2018 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2018
Oponenti: doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK