Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza oligosacharidů D-hexosaminového typu – potenciálních ligandů aktivačních receptorů NK buněk
Název práce v češtině: Syntéza oligosacharidů D-hexosaminového typu – potenciálních ligandů aktivačních receptorů NK buněk
Název v anglickém jazyce: Synthesis of oligosaccharides of Dhexosamine type-potential ligands of activating receptors of NK cells
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2004
Datum zadání: 30.11.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc.
  doc. Ing. Karel Kefurt, CSc.
  prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK