Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vysokoškolská pastorace v Čechách
Název práce v češtině: Vysokoškolská pastorace v Čechách
Název v anglickém jazyce: Academic Pastoral Care in Bohemia
Klíčová slova: vysokoškoláci - pastorace - evangelizace -organizace
Klíčová slova anglicky: College students, pastoral care, evangelization, organization
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 02.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Oponenti: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Popsat zásadní požadavky na evangelizaci a pastoraci vysokoškoláků s
přihlédnutím k našim poměrům.
Prozkoumat organizaci, obsah a rozsah pastorace vysokoškoláků v
univerzitních městech české církevní provincie.
Porovnat s požadavky, porovnat vzájemně a vyhodnotit.
Seznam odborné literatury
Dokumenty 2. vatikánského koncilu
KAPLÁNEK, Michal. Pastorace mládeže. Praha: Salesiánská provincie, 1999.
KAPLÁNEK, Michal. Znamení naděje: česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu - kritická analýza. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016
AMBROS, Pavel. Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014.
AMBROS, Pavel. Základní služby církve v české sekulární společnosti: kērygma/martyria, leitourgia, diakonia. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2013.
HANUŠ, Jiří a Ivana NOBLE. Konverze a konvertité: sborník z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009.
OPATRNÝ, Aleš. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016
Předběžná náplň práce
Autor prozkoumá v jednotlivých univerzitních městech české církevní
provincie organizaci a obsah pastorace vysokoškoláků. Porovná jí ze
zásadními požadavky a vyhodnotí rozsah i obsah pastorace. Důležité bude
porovnání situace v jednotlivých střediscích vysokoškolské pastorace a
popis jejich silných a slabých stránek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author will explore organization and content of student’s pastoral care in various university cities of Bohemian church province. He will compare it with basic requirements and evaluate extent just as content of the care. The important part will be comparison of the situation in each centre and detailed description of their plusses and minuses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK