Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ptačí polyomaviry
Název práce v češtině: Ptačí polyomaviry
Název v anglickém jazyce: Avian polyomaviruses
Klíčová slova: ptačí polyomaviry, taxonomie, genom, virové proteiny, patogeneze
Klíčová slova anglicky: avian polyomaviruses, taxonomy, genome, viral proteins, pathogenesis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Fraiberk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 30.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2018
Oponenti: Mgr. Martin Forman
 
 
 
Předběžná náplň práce
Za mnohá náhlá úmrtí papoušků a za hemoragické nefritidy a enteritidy hus jsou odpovědné ptačí polymaviry. Cílem práce bude shrnout poznatky o genomovém uspořádání, genových produktech a infekčním cyklu ptačích polyomavirů. Dále budou posuzovány jejich odlišnosti od mnohem lépe prostudovaných savčích členů čeledi Polyomaviridae. Pozornost bude věnována též jejich biologickým účinkům genových produktů ptačích polyomavirů i patogenesi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK