Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnanie biofilm špecifickej expresie medzi baktériami a kvasinkami
Název práce v jazyce práce (slovenština): Porovnanie biofilm špecifickej expresie medzi baktériami a kvasinkami
Název práce v češtině: Porovnání specifické exprese u biofilmů bakterií a kvasinek
Název v anglickém jazyce: Comparison of specific expression in bacterial and yeast biofilms
Klíčová slova: biofilm, signalizácia, adhezíny, exopolysacharidy, extracelulárna nukleová kyselina, perzistor
Klíčová slova anglicky: biofilm, signalling, adhesins, exopolysaccharides, extracellular nucleic acid, persistor
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2017
Datum zadání: 29.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: RNDr. Irena Lichá, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Libuše Váchová, CSc.
Předběžná náplň práce
Práce shrne současné znalosti o struktuře (buněčných i nebuněčných komponentách) a genové expresi u bakteriálních a kvasinkových biofilmů. V relevantních případech se práce zaměří i na medicínsky důležité aspekty organizace biofilmů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK