Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role autofágie v adaptaci kvasinkových buněk
Název práce v češtině: Role autofágie v adaptaci kvasinkových buněk
Název v anglickém jazyce: Role of autophagy in yeast cell adaptation
Klíčová slova: autofágie, kvasinky, degradační dráha, adaptace, TORC1
Klíčová slova anglicky: autophagy, yeast, degradative pathway, adaptation, TORC1
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2017
Datum zadání: 02.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: RNDr. Blanka Zikánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK