Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologické koreláty u modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana
Název práce v češtině: Morfologické koreláty u modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana
Název v anglickém jazyce: Structural changes in model of hypoxic-ischemic encephalopathy in rat
Klíčová slova: nekróza, apoptóza, zvířecí model, poškození mozku
Klíčová slova anglicky: necrosis, apoptosis, animal model, brain injury
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2017
Datum zadání: 29.11.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 13:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:27.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Oponenti: doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK