Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenos pylu jako funkce prostorového uspořádání rostlin a vlastností opylovačů
Název práce v češtině: Přenos pylu jako funkce prostorového uspořádání rostlin a vlastností opylovačů
Název v anglickém jazyce: Pollination efficiency as a function of plant spatial aggregation and pollinator functional traits
Klíčová slova: opylování; Apis mellifera; Syprhidae; Apoidea; Diptera; prostorová struktura rostlinných populací; šíření pylu
Klíčová slova anglicky: pollination; Apis mellifera; Syrphidae; Apoidea; Diptera; plant population spatial structure; pollen dispersal
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel: Bc. Jakub Štenc - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 28.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2018
Oponenti: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Opylováníje mutualistický vztah dvou velmi odlišných skupin, rostlin a opylovačů, které jsou samy uvnitř velmi diversifikované z hlediska ekologie a přístupu k tomutovztahu. Cílem této práce je zaměřit se na rozdíly v chování jednotlivých skupin opylovačů, jejich interakci s prostorovým uspořádáním rostlinných populací a jejich následný vliv na úspěšnost opylení rostlin. Podrobněji bude popisovat obecný vliv density, izolovanosti a dalších vlastností populací rostlin na efektivitu opylení jednotlivými skupinami opylovačů
Práce se bude členit dodvou celků: První část bude literární rešerší problematiky vlivu prostorové struktury populací rostlin na jejich opylení (hustota populace, její izolovanost, vliv dalšíchkvetoucích i nekvetoucích druhů rostlin). Druhá část se bude věnovat rozdílům jednotlivých funkčních skupin opylovačů ve vlastnostechovlivňujících efektivitu opylení (délky přeletů mezi rostlinami, věrnost, množství přenášeného pylu, míra specialisace a další).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesisfocuses on a literature review of differences in pollination behaviour of key pollinator functional groups,theirinteraction with plant spatial distribution and the way how these two factors translate into efficiency of pollination of target plant species.Itshould encompassmainlytwo main sections: 1) review of existing literature on effects of plant spatial structure (density, aggregation, influences of co-flowering species and stand structure) on efficiency of pollination; 2) review of existing literature onrelevantfunctional differences of key pollinator groups,e.g. visitation sequences, flower constancy, carry-over capacity, degreee of specialisation).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK