Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentálne riziká anthelmintík
Název práce v jazyce práce (slovenština): Environmentálne riziká anthelmintík
Název práce v češtině: Environmentální rizika anthelmintik
Název v anglickém jazyce: Environmental risks of anthelmintics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 20.12.2017
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Provedení literární rešerše
Příprava rostlin, jejich inkubace s anthelmintiky (ÚEB AVČR Praha)
Zpracování vzorků
Stanovení vlivu anthelmintik na celkový obsah polyfenolů a flavonoidů
Stanovení koncentrací vybraných polyfenolů v sóje (daidzein, genistein)
Vyhodnocení výsledků
Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Podle literární rešerše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK