Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lignin a mechanismy lignifikace
Název práce v češtině: Lignin a mechanismy lignifikace
Název v anglickém jazyce: Lignin and lignification mechanisms
Klíčová slova: lignin, monolignoly, fenylpropanoidní dráha, lignifikace, cévní elementy, sklerenchym, Casparyho proužky
Klíčová slova anglicky: lignin, monolignols, phenylpropanoid pathway, lignification, tracheary elements, sclerenchyma cells, Casparian bands
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 29.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce shrnuje informace o významu lignifikace a o variabilitě ve složení ligninu. Dále se podrobně zaměřuje na mechanismy a regulační faktory depozice ligninu v různých typech buněk rostliny (včetně charakterizace funkce a variability zapojených peroxidáz a dalších enzymů a regulace jejich aktivity). Srovnává mechanismy lignifikace v endodermálním Casparyho proužku, cévních elementech, sklerenchymu nebo indukované lignifikaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis summarizes information about the importance of lignification and the variability in the composition of lignin. It further focuses on the mechanisms and regulatory factors of lignin deposition in various plant cell types (including the characterization of the function and variability of the peroxidases and other enzymes involved and the regulation of their activity). It compares the mechanisms of lignification in the endodermal Casparian band, tracheary elements, sclerenchyma, or induced lignification.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK