Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Divadelní tvorba lidí s mentálním postižením
Název práce v češtině: Divadelní tvorba lidí s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Theatre work of people with mental disability
Klíčová slova: mentální postižení, psychopedie, dramaterapie, teatroterapie, dramatická výchova, kvalitativní výzkum, dramatický kroužek, osobnostní rozvoj
Klíčová slova anglicky: mental retardation, psychopedics, dramatherapy, theatrotherapy, drama education, quality research, dramatic club, personal development
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK