Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.
Název práce v češtině: Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.
Název v anglickém jazyce: The tranformation of the role of the judicary in then 20th a and 21st centuries.
Klíčová slova: soudní moc, liberální demokracie, dělba rolí
Klíčová slova anglicky: judiciary, liberal democracy, division of roles
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 240, 240
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Oponenti: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK