Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj věkové struktury obyvatel města Litoměřice v postsocialistickém období
Název práce v češtině: Vývoj věkové struktury obyvatel města Litoměřice v postsocialistickém období
Název v anglickém jazyce: Development of population age structure in Litoměřice in postsocialist period
Klíčová slova: věková struktura, druhý demografický přechod, demografické stárnutí, revitalizace, postsocialistické období, Litoměřice
Klíčová slova anglicky: age structure, second demographic transition, demographic ageing, revitalization, postsocialist period, Litoměřice
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2017
Datum zadání: 11.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na postsocialistický vývoj věkové struktury obyvatel města Litoměřice a jeho prostorové diferenciaci. V práci budou popsány procesy, které se na těchto proměnách věkové struktury obyvatel podílejí. Teoretická část práce se bude věnovat postsocialistickému městu a procesům, které byly v souvislosti s jeho vývojem v literatuře popsány. Metodika bude založena především na deskriptivní statistice, využívána budou data ze tří porevolučních sčítání lidu a z průběžné statistiky.

V socialistickém období bylo historické jádro města Litoměřice i jeho vnitřní město zanedbáváno. Rozvoj města byl tehdy soustředěný na rozvoj sídlišť, která poskytovala zázemí především mladým rodinám s malými dětmi. V roce 1989 došlo v Československu k pádu socialistického režimu, což vedlo k demokratizaci litoměřické společnosti. Socialistická sídliště ztratila svůj lesk i atraktivitu bydlení. Z nejmladších částí města se stávají části rychle stárnoucí. Naopak zanedbávané historické jádro města Litoměřice spolu s jeho vnitřním městem prochází po roce 1989 procesem revitalizace, kde se nově rekonstruované byty stávají místem pro život mnoha mladých obyvatel, čímž je proces demografického stárnutí těchto částí města zpomalován. Prostorově diferenciovaná věková struktura obyvatel města Litoměřice se po roce 1989 díky působení nových geografických i demografických procesů výrazně proměnila. Cílem této práce proto je popsat a vysvětlit vývoj věkové struktury města Litoměřice a její prostorové diferenciace v postsocialistickém období.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK