Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mykologické osídlení imunokompromitovaných pacientů
Název práce v češtině: Mykologické osídlení imunokompromitovaných pacientů
Název v anglickém jazyce: Mycological settlement of imunocompromised patients
Klíčová slova: mykologie, kvasinky, imunokompromitovaní pacienti
Klíčová slova anglicky: mycology, yeasts, imunocompromised pacients
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Barbora Voxová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2017
Datum zadání: 03.01.2018
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literárních údajů
Vypracování teoretického úvodu
Zpracování dat za období 2015-17
Vyhodnocení výsledků, srovnání údajů s literaturou - diskude
Seznam odborné literatury
PubMed
Odborné články u školitele
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK