Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verlorenes Paradies. Sprachkrise der Jahrhundertwende im Kontext der Säkularisierung der Sprache und der Religionskritik
Název práce v jazyce práce (němčina): Verlorenes Paradies. Sprachkrise der Jahrhundertwende im Kontext der Säkularisierung der Sprache und der Religionskritik
Název práce v češtině: Ztracený ráj. Krize jazyka na přelomu 19. a 20. století v kontextu sekularizace jazyka a kritiky náboženství
Název v anglickém jazyce: Paradise lost. Crisis of Language around 1900 in the Context of Secularization of Language and Critique of Religion
Klíčová slova: Sprachkrise|Sprachskepsis|Religion|H. v. Hofmannsthal|Hofmannsthal|W.Benjamin|F. Mauthner|gottlose Mystik
Klíčová slova anglicky: language crisis|language criticism|religion|productivity|H. v. Hofmannsthal|W. Benjamin|F. Mauthner|godless mystic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2017
Datum zadání: 23.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Thomas Schneider, Dr. phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Motivy ztraceného ráje a rozkladu jazyka darovaného člověku Bohem představují obdobně silně zakořeněné a tradované prvky evropské kultury. Po staletí jsou doloženy pokusy o znovunalezení „rajského jazyka“, které nebyly nutně motivované nábožensky, nýbrž např. kritikou společnosti nebo kolonialismem. Kolem roku 1900 mnozí z modernisticky laděných literátů a literátek sdíleli náboženskokritické postoje a nezřídka do svých textů promítali také prožitek krize osobní víry. To bylo jednou z diagnostikovaných příčin hlubokého znejistění jazyka, který se rozpadá na nesouvisející slova a nemůže zacelit propast mezi realitou a její jazykovou reflexí. Práce si klade za cíl sledovat význam motivů krize náboženství a víry pro zmíněnou „krizi jazyka“ a navrhovaná východiska zejm. na příkladu esejistického a literárního díla F. Mauthnera, H. von Hofmannsthala a Waltera Benjamina. Po důkladné analýze textů v tematickém okruhu tzv. krize jazyka diplomantka připraví teze své práce, jež ve spolupráci se školitelem rozpracuje do koherentního textu studie.
Seznam odborné literatury
Benjamin W. Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. (1916) In: Gesammelte Schriften. Unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt 1991, Bd. II, S. 140-156
Bröcker M. Die Sprache. In: Benjamins Begriffe. Hg. M. Opitz, E. Wizisla. Frankfurt a.M. 2000, S. 740-773.
Ebner, Chr. Sprachskepsis und Sprachkrise. Fritz Mauthners Sprachphilosophie im Kontext der Moderne. Hamburg 2014.
Eco U. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha, 2003.
Eschenbacher W. Fritz Mauthner und die deutsche Literatur um 1900. Eine Untersuchung zur Sprachkrise der Jahrhundertwende. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1977
Göttsche D. Die Produktivität der Sprachkrise in der modernen Prosa. Frankfurt a. M.: Athenäum, 1987
Gustafsson L. Sprache und Lüge. Drei sprachphilosophische Extremisten: Fridrich Nitzsche, Alexander Bryan Johnson, Fritz Mauthner. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1982
Hofmannsthal H. Ein Brief. In: H. von Hofmannsthal: Sämtliche Werke XXXI. Erfundene Gespräche und Briefe. Herausgegeben von Ellen Ritter. Frankfurt am Main 1991, S. 45–55.
King M. Sprachkrise. In: Handbuch Literatur und Philosophie. Stuttgart: Metzler 2012. S. 159-177.
Mauthner F. Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Bd. 1-3. Stuttgart 1901-02.
Papoušek V., Bílek P. A. Cosmogonia. Alegorické reprezentace „všeho“. Praha, 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK