Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k jeho stabilitě a poraněním
Název práce v češtině: Evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k jeho stabilitě a poraněním
Název v anglickém jazyce: Evolutionary development of the knee joint in relation to stability and injuries
Klíčová slova: kolenní kloub, bipedalismus, poranění, anatomie
Klíčová slova anglicky: knee joint, bipedalism, injury, anatomy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2017
Datum zadání: 24.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2020
Oponenti: Mgr. Martin Hora, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK