Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Připravenost Armády České republiky na výskyt vysoce nebezpečných nákaz
Název práce v češtině: Připravenost Armády České republiky na výskyt vysoce nebezpečných nákaz
Název v anglickém jazyce: Preparedness of the Czech Armed Forces for the occurrence of highly dangerous infections
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2017
Datum zadání: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2019
Oponenti: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK