Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Application of Modern Fluorescence Techniques for Studies of Nano-organized Systems (Polymeric Micelles and Lipid Membranes)”
Název práce v češtině: Application of Modern Fluorescence Techniques for Studies of Nano-organized Systems (Polymeric Micelles and Lipid Membranes)”
Název v anglickém jazyce: Application of Modern Fluorescence Techniques for Studies of Nano-organized Systems (Polymeric Micelles and Lipid Membranes)”
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2002
Datum zadání: 20.11.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
  doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
  prof. Jan Nauš
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK