Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium dipólových momentů serie substituovaných 1-(p-X-fenyl)-2-Y-1,2-dikarba-kloso-dodekaboranů (12) a 1-(p-X-fenyl)-12-Y-1,12-dikarba-kloso-dodekaboranů (12)”
Název práce v češtině: Studium dipólových momentů serie substituovaných 1-(p-X-fenyl)-2-Y-1,2-dikarba-kloso-dodekaboranů (12) a 1-(p-X-fenyl)-12-Y-1,12-dikarba-kloso-dodekaboranů (12)”
Název v anglickém jazyce: Research of dipole moments series substituted 1-(p-X-phenyl)-2-Y-1,2-dicarba-closo-dodecaboranes(12) and 1-(p-X-phenyl)-12-Y-1,12-dicarba-closo-dodecaboranes(12)
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: Doc. RNDr. Václav Všetečka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2002
Datum zadání: 20.11.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Oponenti: RNDr. Jaroslav Pecka
  Ing. Bohumil Štíbr, DrSc.
  prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK