Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migration Gravity of Ulaanbaatar and Its Consequences
Název práce v češtině: Migration Gravity of Ulaanbaatar and Its Consequences
Název v anglickém jazyce: Migration Gravity of Ulaanbaatar and Its Consequences
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2002
Datum zadání: 20.11.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.07.2006
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
  RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK