Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daň z nemovitých věcí de lege ferenda
Název práce v češtině: Daň z nemovitých věcí de lege ferenda
Název v anglickém jazyce: Real- Estate Taxation de lege ferenda
Klíčová slova: zdanění majetku, zdanění práce, penzijní reforma, sociální smír, dostupnost bydlení, zábor zemědělské půdy
Klíčová slova anglicky: real estate taxation, tax wedge, pension reform, social cohesion, housing availability, urban sprawl
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2017
Datum zadání: 20.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2019
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 323, 323
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK