Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce mikroplastů v životním prostředí
Název práce v češtině: Detekce mikroplastů v životním prostředí
Název v anglickém jazyce: Detection of microplastics in the environment
Klíčová slova: mikroplasty, ekotoxicita, identifikace
Klíčová slova anglicky: microplastics, ecotoxicity, identification,
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Lucie Havlíčková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2017
Datum zadání: 16.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Oponenti: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK