Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38
Název práce v češtině: Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38
Název v anglickém jazyce: Righteous Tamar: Exegesis and Interpretation of Genesis 38
Klíčová slova: biblistika, exegeze, interpretace, biblická teologie, Genesis, Támar, spravedlnost, Juda, levirátní, chrámová prostituce, konektivní
Klíčová slova anglicky: Biblical studies, exegesis, interpretation, Biblical theology, Genesis, Tamar, righteousness, Judah, levirate, temple prostitution, connective justice
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2017
Datum zadání: 16.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2018
Datum a čas obhajoby: 13.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
Oponenti: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Výklad a interpretace konkrétního oddílu biblického textu (Genesis 38), který zahrnuje mj. zpracování:
- vlastní analýzy původního znění, vyhodnocení textové tradice a variací v překladech,
- vlastního překladu s poznámkami k textovým a překladovým problémům,
- literární charakteristiky včetně určení žánru
- analýzy stavby, resp. kompozice literárního celku
- místa a souvislostí v literárním kontextu
- podrobného výkladu (po verších či odstavcích)
- shrnutí celkové výpovědi, jejího místa a souvislostí v literárním kontextu a v biblickém kánonu jako celku
- základní typy užití a interpretace oddílu (dějiny recepce)
- celkové vyhodnocení problematiky
Seznam odborné literatury
Standardní literatura pro biblickou exegezi, její metodologii, hermeneutiku a biblickou teologii.
Komentářová literatura ke knize Genesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK