Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zařazení výuky první pomoci ve vyučovacích předmětech a dalších aspektech školního života (analýza časové dotace, rozsahu a obsahu a způsobilosti vyučujícího)
Název práce v češtině: Zařazení výuky první pomoci ve vyučovacích předmětech a dalších aspektech školního života (analýza časové dotace, rozsahu a obsahu a způsobilosti vyučujícího)
Název v anglickém jazyce: The teaching of first aid ‒ the analysis of range, content and inclusion in various subject’s and teacher’s qualification
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Předběžná náplň práce: Ve školském prostředí bývá první pomoc zařazena do různých vyučovacích předmětů. Na základě rámcových vzdělávacích programů je často řazena do předmětů přírodních věd – např. biologie (typicky oblast „biologie člověka“), chemie, fyzika („popáleniny, úrazy elektrickým proudem“) nebo tělesné výchovy. Mimo vyučovací předměty bývají prováděny školení první pomoci např. v rámci třídnických hodin, jako projektové dny anebo před prázdninami, školami v přírodě, školními výlety a sportovními kurzy.
o Náplní práce by bylo dotazníkové šetření/rozhovory s pedagogy v různých školách s ohledem na to, ve kterých předmětech je výuka první pomoci realizována (rozsah výuky a zařazená témata) a ve kterých situacích mimo hlavní výuku jsou školení prováděna a kdo tato školení provádí (externí subjekty vs. vyučující - aprobace, míra kvalifikace pro výuku první pomoci...).
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK