Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc v závislosti na věku a dalších parametrech zachránce
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc v závislosti na věku a dalších parametrech zachránce
Název v anglickém jazyce: The factors influencing the willingness to provide first aid regarding rescuer‘s age and other parameters
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Předběžná náplň práce: Mezi nejčastější problémy při poskytování první pomoci patří především problém „jak začít“. Konkrétních příčin, proč laická veřejnost často váhá při jejím poskytování, je mnoho. Může se jednat např. o obavu z ještě většího ublížení zraněnému či obecný strach z nebezpečí a rizik (např. možný přenos patogenů). Setkat se lze i s nejistotou a nedostatkem sebedůvěry (zachránce sám uvědomuje nedostatek znalostí a dovedností). Vliv může mít i nechuť interakce s neznámými lidmi, přítomnost krve či dalších tělních tekutin.
o Bakalářská/závěrečná práce by měla za úkol shrnout základní faktory, které mohou ovlivnit ochotu poskytnout první pomoc a vytvořit komparativní analýzu různých věkových kategorií zachránců. Lze předpokládat, že např. mladí lidé se budou lišit v uváděných faktorech např. ve srovnání se seniory. V rámci práce by mohlo být provedeno dotazníkové šetření s (polo)otevřenými odpověďmi a hodnocením subjektů, které faktory jsou pro ně nejvýznamnější.
o Práci je možné zpracovávat rovněž jako bakalářskou práci (rešerši).
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK