Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Glykovaný hemoglobin jako jeden z ukazatelů kompenzace Diabetes mellitus
Název práce v češtině: Glykovaný hemoglobin jako jeden z ukazatelů kompenzace Diabetes mellitus
Název v anglickém jazyce: Glycated hemoglobin: one of the indicators of compensation Diabetes mellitus
Klíčová slova: diabetes mellitus, glykovaný hemoglobin, hemoglobin
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2017
Datum zadání: 16.11.2017
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK